Nabhana|नभन|

Song title : Nabhana mero maya lagcha bhani
Artist : Adrian Pradhan

नभन मेरो माया लाग्छ भनि
नबोलाउ भेट्न सुनसाननमा
माया को कुरा अनि भेटघट बेकार हो x2
जानी जानी हृदयमा चोट निम्त्याउनु हो

माया त्यो जन्जीर हो, जहाँ हृदय कैद हुन्छ x2
हाशी खुसि जिन्दगि  x2
चिन्ता चिन्ता भरि दिन्छ
वर्षा यामको मिठो निन्द्रा x2
त्यसै त्यसै भगाइदिनछ
नभन मेरो माया लाग्छ भनि
नबोलाउ भेट्न सुनसाननमा
माया को कुरा अनि भेटघट बेकार हो x2
जानी जानी हृदयमा चोट निम्त्याउनु हो

नाभुलायेरे भुलिने हो,न पनछायर पन्छिने हो x2
कालो चाया लाहे जस्तै  x 2
बेला बेलामा तार्साइदिन्छ
देखाउने नसकिने सहनै नसक्ने x2
घाउले मुटु भरिदिनछ
नभन मेरो माया लाग्छ भनि
नबोलाउ भेट्न सुनसाननमा
माया को कुरा अनि भेटघट बेकार हो x2
जानी जानी हृदयमा चोट निम्त्याउनु हो

Nabhana Mero maya lagcha chords:

Em………………………………………..
Nabhana mero m.aya lagcha hani
Em…………………….D………
nabolau bhetna sunsaanma
B7……………………………….Em………
mayako kura ani bhetghat bekar ho

C…………Am………….B7………………Em…
jani jani hridaya ma chot nimtyaunu ho
D……………………..Em…………D…………..Em…..
maya tyo janjeer ho, jaha hridaya kaid huncha
G……..D………..Em…..
hashi khusi jindagi
Am……D………B7…….Em…
chinta chintale bhari dincha
C………..Am……D……..Em….
barsha yaamko mitho nindra
B7…………….Em…D….Em..
tyesai tyesai bhagaedincha
Em………………D…..
navana mero maya

D………………………………….Em……………..D……….Em
nabhulayera bhuline ho, na panchayera panchine ho
G……….D………….Em…..
kalo chaya lage jastai
Am…….D…..B7…….Em..
bela belama tarsaedincha
C……………….Am……D…………Em….
dekhaunai nasakine sahanai nasakne
B7…………..Em…D….Em.
ghaule mutu bharidincha
Em……………….D……
nabhana mero maya.

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: