Prem Pattra|प्रेम पत्र|

Song : Prem patra Artist : Anil Singh C         Em    F        G mayako pahilo saugat swarup माया को पहिलो सौगात स्वरुप C         Em    F        G hridaya ko mero sano anurodh हृदय को मेरो सानी अनुरोध C         Em      F            G korera maya ko dui sabda timilai कोरेर माया को दुइ सब्द तिमिलाई C              … Continue reading Prem Pattra|प्रेम पत्र|