HAJARAW RAHARA by ANMOL GURUNG lyrics and chords

Music Video HAJARAW RAHARA Lyrics with Chord सानै देखी देखेको मैलेकलिम्पोंग सहर हेर्दा हेर्दै बिती गएजोबान लहरा हर्डा मा शितलज्यान दिन्न पितल्मान उड्यो फरार डाडा र कडा, हवा र पानीयेहि नै हो घरार मन मा मेरो थियो नि हजुरहजारौ रहर रमिता हेरी बसी रह्योकलिम्पोंग सहर ……. *** Full Lyrics with Chords *** CSaanai dekhi dekheko maileFKalimpong saharaCHerda herdai biti gayeFJobana laharaCHerda ma sheetal,AmJyaan dinna pitalF  … Continue reading HAJARAW RAHARA by ANMOL GURUNG lyrics and chords