Jaha Chan Buddha ka ankha

Song : Jahan Chan Buddha Ka Aankha Artist : Bhakta Raj Aacharya D………..G………….D Jahan Chhan Buddha Ka Aankha G…………………. Snigdha Santa Ra Sundar A……………………D Tyaha Chha Santi Ko Chhetra G……………..D Mero Rastra Manohar Bm………………….G Pran Bhanda Pyaro Lagchha A……………..D Mero Desh Kata Kata G…………………A Ghulkinchha Mamata Mero G……..A………D Bhav Ganga Jata Jata D…………………G………….D Maya Nepal Ko Lagcha Nepali Etihaas Ko A…………..D………Am…………..D Maya Prakriti Lo Lagcha … Continue reading Jaha Chan Buddha ka ankha