Baaf [बाफ] | Sujan Chapagain & Bidhya Tiwari Lyrics

K bho khai, khai k bhoChaina mah ma j hoK bho khai, khai k bhoChaina mah ma j ho Fusssai udey ma baaf bhaiRahena ma aafu maiRahena ma aafu mai K k huncha, huncha k kChaina ma thiye jK k huncha, huncha k kChaina ma thiye j Lagyo kina kinaLaaja jhaiLuki aakha tesai tesaiLuki aakha tesai tesai Timrai daaya, timrai baayaJyan ghumcha faan faan tiJhyappai … Continue reading Baaf [बाफ] | Sujan Chapagain & Bidhya Tiwari Lyrics