Jaat by Chhewang Lama

Music Video: Lyrics: तिमी पारी म छु वारि भेट्ने मन तर कसो गरुनी तिमी पारी म छु वारि भेट्ने मन तर कसो गरुनी झरी पर्यो बाडी आयो खोला अब तरू कसरी तिमी पारी म छु वारि भेट्ने मन तर कसो गरुनी उडी जाऊ भने हेर म कुनै पञ्छी होइन हिडी जाऊ भने मलाई साथ दिने कोहि छैन… के गल्ती भो मेरो जातै सानो भो भन्छ … Continue reading Jaat by Chhewang Lama