Nira Jahile Risaune Lyrics and Chords

A…………………………..

निर जैले रिसाउनी, निर जैले रिसाउनि

A………………………………

निर कहिले होला माया सँग माया मिसाउनी

A…………………………

मै हुँँ फकाउनी सधै मै हुँ फकाउनी

A…………………………

मै हुँँ फकाउनी सधै मै हुँ फकाउनी Continue reading Nira Jahile Risaune Lyrics and Chords