Hukka mero Lyrics and Chords |हुक्का मेरो|

Song : Hukka Mero chords and lyricsArtist: Karma Band हुक्का मेरो हो होहुक्का मेरो डल्ले डल्लेनाली नलाई खन्न नाली मलाई खन्नयेति राम्री मोटिलाईअघि नलाई जान्न अघि नलाई जान्नतल्ल घर को हो होतल्ल घर को बुडा जोडीमाथ्ला घर को कुर्सिजोवन खेर जान्छ गरियता र उति गरि यता र उतिआकसैको हो हो आकसैको धुलो मैलोबादलुको घेरो बादलुको घेरोजता हेर्छु तिमि मात्रैकस्तो कर्म यो मेरो कस्तो कर्म यो … Continue reading Hukka mero Lyrics and Chords |हुक्का मेरो|