Prabesh Kumar Shrestha – Adhuro Official Lyrics with Chords

Written, composed and performed by Prabesh Kumar Shrestha The chords are Capo on 4th fret C#5 B5 asus2 E The strumming pattern is DU chuck DUDUD Samhali rachu aafai lai aaja Mana ma kura kheli rahecha Pokhu kasari ma, bhanu kasari sabai Jindagi ghama ta kahile chhaya Bholi k huncha kaslai k thaha Janu ta cha ek din Chhodi sabai yo sansaar Kina hunna ra … Continue reading Prabesh Kumar Shrestha – Adhuro Official Lyrics with Chords