Timilai Achel Kaha Bhetu

Prem Dhoj Pradhan | तिमिलाइ अचेल कहॉ भेटुँ तिमिलाइ अचेल कहॉ भेटुँ पहरामा भेटुँ या,छहरामा भेटुँ तिमिलाइ अचेल कहॉ भेटुँ पहरामा भेटुँ या,छहरामा भेटुँ कि दिल हर्ने त्यो फुलको लहरामा भेटुँ तिमिलाइ अचेल कहॉ भेटुँ नभेटुँ कतै यो मनमा हलचल नदेखुँ कतै निदँमा खलबल नभेटुँ कतै यो मनमा हलचल नदेखुँ कतै निदँमा खलबल दुबैको तिर्खा कहाँनिर मेटुँ अघाउंजेल हेर्न दोबाटोमा भेटुँ तिमिलाइ अचेल कहॉ भेटुँ … Continue reading Timilai Achel Kaha Bhetu