Chari udyo | चारी उड्यो Badal Chuna lai

Chari udyo badal chunalai

Song Title : Chari udyo badal chunalai

A……………..C#m…..
चरी उड्यो बादल छुनलाई
E……………………………
म बसेको रेललै  गुड्यो
E…………………A……….
कान्छी बासिन यक्लै रुनलाई x 2
A……….D………….Bm………..A…………….
आइताबेरे मेलैमा गाको कान्छीसित भेट भाको  x 2
A………..D………..Bm……..A…………..
मैखोलाको तिरईमाबसी नछुटिन कसम खाको
C#m……….A…….
नछुटिन कसम खाको
E……………A…….
नछुटिन कसम खाको
A………………C#m…….
चरी उड्यो बादल छुनलाई
A…………….D………..Bm………..A………….
पर्खि बसनुहै दियो बलि, फर्की आउछु मा यसै पाली
A……………..D………….Bm…….A…………
बनौछु मा तिमीलाई आफ्नो, रगत को सिन्दुर हाली
C#m………..A…
रगत को सिन्दुर हाली
E…………….A….
रगत को सिन्दुर हाली

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: