Chari udyo | चारी उड्यो Badal Chuna lai

Chari udyo badal chunalai Song Title : Chari udyo badal chunalai A……………..C#m….. चरी उड्यो बादल छुनलाई E…………………………… म बसेको रेललै  गुड्यो E…………………A………. कान्छी बासिन यक्लै रुनलाई x 2 A……….D………….Bm………..A……………. आइताबेरे मेलैमा गाको कान्छीसित भेट भाको  x 2 A………..D………..Bm……..A………….. मैखोलाको तिरईमाबसी नछुटिन कसम खाको C#m……….A……. नछुटिन कसम खाको E……………A……. नछुटिन कसम खाको A………………C#m……. चरी उड्यो बादल छुनलाई A…………….D………..Bm………..A…………. पर्खि बसनुहै दियो बलि, फर्की आउछु मा यसै पाली A……………..D………….Bm…….A………… … Continue reading Chari udyo | चारी उड्यो Badal Chuna lai