Baluwa ma (Gajal) Sanup Poudel

Audio CreditsGhazal: EktaareComposer: Sagar BishwoVoice: Sanup PaudelArranger: Almoda Rana UpretyStudio: Kripa/DoremiRecordist: Shyam BagdasMix/Master: Shyam BagdasTabala: Jagganath DhaugodaFlute: Umesh Panditआ… हॉं….नगरुँ भो अब जोरजाम बालुवामामहलको हुन्न केही काम बालुवामानगरुँ भो अब जोरजाम बालुवामाबालुवामा, बालुवामा, बालुवामाकिनाराको प्यास हो यो या नदी हो प्यासी x 2यी छालहरु किन लाग्छन् लाम बालुवामा x 2सिउँडीमा पनि फूल फुलाइदिन्छ बगर x2फुलाइदिन्छ बगर, फुलाइदिन्छ बगरबसन्तको हुन्न केही लगाम बालुवामामहलको हुन्न केही काम … Continue reading Baluwa ma (Gajal) Sanup Poudel