Timi aja bholi kina boldinau|तिमि आज भोलि किन बोल्दिनौ|

D Bm तिमि आज भोलि किन बोल्दिनौ Em Bm D किन बोल्दिनौ माया लाउदिनौ D Bm तिमि आज भोलि किन हस्दिनौ Em Bm D किन हस्दिनौ प्रीति सठ्दिनौ Em [[भन किन तडपाउछौ Em धुरु धुरु रुवाउछौ ]]*2 D Bm तर्किएर तिमि किन भागी हिडछौ Em Bm D किन भागी हिड्छौ मलाई सताउछौ D Bm तिमि आज भोलि किन बोल्दिनौ Em Bm D किन बोल्दिनौ माया लौदिनौ … Continue reading Timi aja bholi kina boldinau|तिमि आज भोलि किन बोल्दिनौ|