LAJAYERA – Aba Ta Badhiyeko Kesh by Sujan Chapagain Lyrics and chords

[Intro] [ E C#m A B ] x 2 E F#m A B Lajaayera, eklai kina E F#m A B Lajaayera, eklai kina G#m F#m B Baseki maayalu E F#m A B Aba chaata choda eklai E F#m A B Aba chaata choda eklai G#m F#m B Na ooda maayalu E A G#m Kaapiyeko haat samaai, E A G#m Yaad haru ko naya ghar banai … Continue reading LAJAYERA – Aba Ta Badhiyeko Kesh by Sujan Chapagain Lyrics and chords