THAPANA THAPA HATAIMA lyrics / hemanta sharma

थाप न थाप हातैमा मायाको चिनो मायालु }—२
{जाला उडेर मेरो जाले रुमाल }–२
{पुछ न पुछ पसिना बगाइदेला गाजलु }–२
{तिम्रै भनेर मेरो जाले रुमाल }–२

सिरको फुल सिरैमा हो सिरैमा हो सिरैमा हो सिरैमा
भिरको फुल भिरैमा हो भिरैमा हो भिरैमा हो भिरैमा
सिरको फुल सिरैमा हो सिरैमा हो सिरैमा
भिरको फुल भिरैमा हो भिरैमा हो भिरैमा
{लाइहाल माया बेलैमा केलाई बस्छौ पिरैमा }–२
थाप न थाप हातैमा मायाको चिनो मायालु
{जाला उडेर मेरो जाले रुमाल }–२
बासको चरी बासैमा हो बासैमा हो बासैमा हो बासैमा
पासोको चरी पासैमा हो पासैमा हो पासैमा हो पासैमा
बासको चरी बासैमा हो बासैमा हो बासैमा
पासोको चरी पासैमा हो पासैमा हो पासैमा
{हुनिले कुरा छिन्दिन्छ खुनिले राक्छ आशैमा }–२
{थाप न थाप हातैमा मायाको चिनो मायालु }–२
{जाला उडेर मेरो जाले रुमाल }–२
{पुछ न पुछ पसिना बगाइदेला गाजलु }–२
{तिम्रै भनेर मेरो जाले रुमाल }–२
जाला उडेर मेरो जाले रुमाल
जाला उडेर निर जाले रुमाल…

#newnepalisong #hemantsharma

MUL HAU BHANE Lyrics | Hemanta Sharma


मुल हौ भने रसाईदेऊ, फूल हौ भने वसाइदेउ 
हो… मुल हौ भने रसाईदेऊ, फूल हौ भने वसाइदेउ 
रुवाए नि रुवाईदेउ, हँसाए नि हँसाईदेउ 
{माया गर्छु भन्ने ले, माया देखाइदेउ 
माया गर्छु भन्ने ले… … …रिमाई माया देखाइदेउ }–२ 

अलि वर आउ न, त्यता चिसो भैँ भयो, 
नचिनेको झैँ भयो, हो रिमाई 
हो… अलि वर आउ न, त्यता चिसो भैँ भयो, 
नचिनेको झैँ भयो, हो रिमाई 
एक बार को जुनि हो, बोले हाँसे हुनि हो, 
मरे माटो मुनि हो हो रिमाई 
यो ज्यान पर्यो तिम्रै भर, मेरो अरु को नै छ र 
रुवाए नि रुवाईदेउ, हँसाए नि हँसाईदेउ 
माया गर्छु भन्ने ले, माया देखाइदेउ 
माया गर्छु भन्ने ले… … …रिमाई माया देखाइदेउ 

मैले जान्दिन र, छड्के कपाल कोरेको, 
मेरो मन चोरेको हो रिमाई 
हो… मैले जान्दिन र, छड्के कपाल कोरेको, 
मेरो मन चोरेको हो रिमाई 
माया मेरो रैछ नि, जानि जानि हैछ नि, 
नजाने झैँ गरेको हो रिमाई 
के को सरम के को डर, लाको माया जतन गर 
रुवाए नि रुवाईदेउ, हँसाए नि हँसाईदेउ 
माया गर्छु भन्ने ले, माया देखाइदेउ 
माया गर्छु भन्ने ले… … …रिमाई माया देखाइदेउ 

{मुल हौ भने रसाईदेऊ, फूल हौ भने वसाइदेउ }–२ 
रुवाए नि रुवाईदेउ, हँसाए नि हँसाईदेउ 
{माया गर्छु भन्ने ले, माया देखाइदेउ 
माया गर्छु भन्ने ले… … …रिमाई माया देखाइदेउ }–२ 
माया गर्छु भन्ने ले… … …रिमाई माया देखाइदेउ }–२…. 

MUL HAU BHANE Lyrics

Vocal: Hemant Sharma
Lyrics: Eknarayan Bhandari
Music: Suresh Adhikari
Model: Puja ji, Santosh ji
Video directed by Alok Nembang with BAP production.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: