रतो रानी फूलेझाई साँझ मा

Bm…….A……Bm…………. रातो रानी फुले झैँ साझा मा  x 2 Bm……….A……Bm……… तिमि फ़ुल्यौ कलेजी मझ मा Bm…………….. मान्न को रहर A……….Bm………….A………… कान्छीलाई घुमाउने काठमाडौँ सहर  x 2 A…………………………….Bm…. सिन्दुर दिउला पोते दिउला माया भाकेर Bm………………………..A…………… चन्द्र जस्तो तिम्रो मुहार दिल मा राखेर  x 2 Bm..A………….Bm…….. मत आएँ मायालाई सम्झेर Bm……….A……Bm…… माया लईडेउ तिम्रै हु भनेर Bm…………….. मन को रहर A………….Bm…………….A……….. कान्छी लाई घुमाउने काठमाडौँ सहर   … Continue reading रतो रानी फूलेझाई साँझ मा