Hukka mero Lyrics and Chords |हुक्का मेरो|

Song : Hukka Mero chords and lyrics
Artist: Karma Band

हुक्का मेरो हो हो
हुक्का मेरो डल्ले डल्ले
नाली नलाई खन्न नाली मलाई खन्न
येति राम्री मोटिलाई
अघि नलाई जान्न अघि नलाई जान्न
तल्ल घर को हो हो
तल्ल घर को बुडा जोडी
माथ्ला घर को कुर्सि
जोवन खेर जान्छ गरि
यता र उति गरि यता र उति
आकसैको हो हो आकसैको धुलो मैलो
बादलुको घेरो बादलुको घेरो
जता हेर्छु तिमि मात्रै
कस्तो कर्म यो मेरो कस्तो कर्म यो मेरो
उकाली को होहोहो उकलिको चिसो पनि
खै जुन जुन लगाचा खै जुन जुन लाग्छ
कुरो चिनो फानो गर्न
घर आउँ आउँ लाग्छ घर आउँ लाग्छ

****||||*****

Hukka Mero Guitar chords

Am
Hukka mero ho ho Hukka mero dalle dalle
Am
Nalinalai dhanna Nalina lai dhanna
C D
Yeti ramri motilai
C Am
aghi nalai janna aghi nalai janna

Am
Talla ghar ko hoho Talla gharko buda jodi
Am
Mathla ghar ko kursi
C D
Jovan kher jancha gari
C Am
Yeta ra uti gari yeta ra uti

Am
Aakasaiko hoho aakasaiko dhulo mailo
Am
Baadaluko ghero baadaluko ghero
C D
Jata herchu timi matrai
C Am
Kasto karma yo mero…  Kasto karma yo mero

Am
Ukali ko hohoho ukaliko chiso pani
C D C D
khai jaun jaun lagacha …. khai jaun jaun lagcha
C Am
kuro chino phano garna
Am
Ghar aaun aaun lagcha …. Ghar aaun lagcha

 

Hukka Mero Original Music Video

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: