Timilai piratile badhula|तिमिलाई पिरतीले बाधमला |

Timilai piratile badhula|तिमिलाई पिरतीले बाधमला |

Artist: 1974 A.D.
Song: Timilai piratile badhula
Key : DD                        D
Timilai piratile badhula Timisanga mayaharu sachaula

तिमीलाई पितातिले बधुला तिमीसंग मायाहरु साचौला
D                G    C                D
Marera gaya pani hami Samjhana bhayera bachaula

मरेर गया पनि हामी सम्झना भएर बचौला
D                                C
Yeti thulo kolahalma timro matra samjhanale

येति ठुलो कोलाहलमा तिम्रो मात्र सम्जहनाले
G          D
Kati saharie malai pirolcha

कति साहरी मलाई पिरोल्छ
D                                 C
Yeti dheri maanishma timro matrai trishnale

येति धेरै मानिष्म तिरो मात्रै तिर्शनाले
G        D
Kati saharie mann sataucha

कति साहरी मन् सातौछा
F          C    D        F          C    D
Katai pani timi bhetenau, Kati pani timi bolenau

कतै पनि तिमि भेटेनौ, कति पनि तिमि बोलेलौ
D                    D
Aakanta ra sunyatama timro matra

यकान्त र सुन्यतामा तिम्रो मात्र

G           G                D
Jhajhalkole aakhaharu dherai rashayae

झझल्कोले आखाहरू धेरै रशयाए
D                    D
Biwastako huri batash worlieara

बिवास्ताको हुरी बताश वोर्लिएअर
D          G               D
Yo chatima khusiharu sabai udayae

यो छातीमा खुसीहरू सबै उडायाए
F         G         D
Tara timi kaheleyae thiyeanau

तर तिमि कहिले थियेनौ
F         G      D
Tara timi kahele aayeanau

तर तिमि कहिले आयनौ

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: