Sero Fero Salam Chaa mero

सेरो फेरो सलाम छ मेरो

Singer : Ram Thapa

कहाँ हो घर

के पर्‍यो शुभ नाम

एकै चरण चीन जान गर्न पाम्

सेरो फेरो, सलाम छ मेरो

बसको सांचो डाइबर ले भाच्यो

हामी संग चीन जान गर्न के ख़ाचो

सेरो फेरो, सलाम छ मेरो

बर को डाली भुई कैले छुन्छ र

बिना चीनजन घर जम कसरी हूँन्छ र

सेरो फेरो, सलाम छ मेरो

बास नुहेर भुइँ पनि छुदैन

तिमि संग हाम्रो घर बार हुदैन

सेरो फेरो,सलाम छ मेरो

यौउटै कम्मर तिन ठाउँ मा भाचेको

लाली जोबन कसलाई त साचेको

सेरो फेरो, सलाम छ मेरो

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: