×

BATASH Lyrics by Shashwot Khadka

किन पछ्याई रहन्छौ तिमी
सोधेनौ के आफैलाई यो एकचोटी
देख्दैनौ र माया यो मेरो
लुकाई लुक्दैन भावना मनका

[Chorus]
चल्न देउ बतास
उडाई लगोस यो संसार
समाई रहन्छु त्यो हात
बाकी रहुन्जेल यो शास
सीतल छाया बनि आई देउ माया
सुन्य सुन्य छ यहाँ
खोज्छन तिम्लाई नै आँखा

[Verse 2]
Yeah, म हेर्छु डराउदै
हिड्छु भौतारिदै
दृश्य तिम्रो पाउन
(दृश्य तिम्रो पाउन)
खसेका तारा होस् या झारेका परेला
माग्छु तिम्लाई हरेक दिन म
(माग्छु तिम्लाई हरेक दिन म )

[Pre-Chorus]
किन हो किन
तेसै लाग्छ माया
छैन कुनै कारण खास
गुम्सेको मन र थाकेको तन
खोजि रहन्छ दिन राता
तिम्रो नै आभाश

[Chorus]
चल्न देउ बतास
उडाई लगोस यो संसार
समाई रहन्छु त्यो हात
बाकी रहुन्जेल यो शास
सीतल छाया बनि आई देउ माया
सुन्य सुन्य छ यहाँ
खोज्छन तिम्लाई नै आँखा

[Bridge]
चल्न देउ बतास
उडाई लगोस यो संसार
समाई रहन्छु त्यो
(आ-आ-आ-आ)

[Chorus]
चल्न देउ बतास
उडाई लगोस यो संसार
समाई रहन्छु त्यो हात
बाकी रहुन्जेल यो शास
(बाकी रहुन्जेल यो शास)
सीतल छाया बनि आई देउ माया
सुन्य सुन्य छ यहाँ
(सीतल छाया)
खोज्छन तिम्लाई नै आँखा

[Outro]
किन पछ्याई रहन्छौ तिमी
(किन पछ्याई रहन्छौ तिमी)
सोधेनौ के आफैलाई यो एकचोटी
(सोधेनौ के आफैलाई)
देख्दैनौ र माया यो मेरो
(देख्दैनौ र माया यो मेरो)
लुकाई लुक्दैन भावना मनका

*** English Translation of Batash by Shashwot Khadka *****

[Verse 1]
Why do you keep following me?
Didn’t you ask yourself this once?
Don’t you see this love of mine?
Feelings can’t be hidden even if you want to.

[Chorus]
Let the wind blow
And take the world with it
But I’ll still hold your hand
Till my breath remains.
Come to me like a cool shade, my love
It feels empty without you here
My eyes only searches for you.

[Verse 2]
I seek for you, scared
And I wander around
Just to get your sight.
Whether to falling stars or fallen eyelash
I ask for you, everyday.

[Pre-Chorus]
Don’t know why
I just love you
And i don’t have any particular reason for it.
My lost mind and exhausted body
Searches continuously day and night
For your presence.

[Chorus]
Let the wind blow
And take the world with it
But I’ll still hold your hand
Till my breath remains.
Come to me like a cool shade, my love
It feels empty without you here
My eyes only searches for you.

[Bridge]
Let the wind blow
And take the world with it
But I’ll still hold your hand..

[Chorus]
Let the wind blow
And take the world with it
But I’ll still hold your hand
Till my breath remains.
Come to me like a cool shade, my love
It feels empty without you here
My eyes only searches for you.

[Outro]
Why do you keep following me?
Didn’t you ask yourself this once?
Don’t you see this love of mine?
Feelings can’t be hidden even if you want to.

Original Video

BATASH by Shashwot Khadka

Post Comment

error: मिल्दैन मिल्दै मिल्दैन