Maya Marera – Dharmendra Sewan Lyrics

Written and composed by Dharmendra Sewan


तिम्रै माया लाग्छ नि हैऽऽ
तिम्रै माया लाग्छ नि हैऽऽ

ज्यानै खायो त्यै मोरीको मायाले 
जिस्काउछ आज आफ्नै छाँयाले 
अल्लमल्लमा परेछु म त
रन्नभुल्लमा बाँचेछु आज
तिम्रै मायाजालमा 
परेनी मायातालमा
तिम्रै मायाजालमा 
परेनी मायातालमा 
किन किन आज छाडेर 
जान्छु भन्छौ माया मारेर 
होऽऽ होऽऽ

एता कोल्टे फेरे कैले 
उता कोल्टे फेरे 
आफ्नै मुटु कयौं चोटी
चिरी चिरी हेरे 
मैले माया लाएको साच्चै हो 
निर्मोहीलाई मेरो माया 
झुटो लागेकै हो 
होऽऽ होऽऽ
झुटो लागेकै हो

मुटु खायो त्यै मोरीको मायाले 
जोबन ढल्यो त्यै मोरीको मायाले 
ह्मऽऽ
ज्यानै खायो त्यै मोरीको मायाले 
जिस्काउछ आज आफ्नै छाँयाले 
अल्लमल्लमा परेछु म त
रन्नभुल्लमा बाँचेछु आज
तिम्रै मायाजालमा 
परेनी मायातालमा
तिम्रै मायाजालमा 
परेनी मायातालमा 
किन किन आज छाडेर 
जान्छु भन्छौ माया मारेर 
होऽऽ हो

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: