KAULI Song Lyrics | Hari Bansha Acharya 

ए काउली ,,,
ए  काउली।।। 
नचिनी मान्छे आखा झिम्काउलि  , 
नचिनी मान्छे माया लाउलि
दुख पाउली 
ए काउली  
नाची मान्छे आखा झिम्काउलि
 ए काउली 
 नचिनी मान्छे आखा झिम्काउलि
मा काउली 
म  काउलि 
नचिनी मान्छे नसोच आखा झिम्काउलि 
 नचिनी  मान्छे माया लाउलि
 दुख पाउली
मा काउली 
नचिनी मान्छे आखा झिम्काउलि 
मा काउली 
नचिनी मान्छे आखा झिम्काउलि 

भमरालाई सुहाउछ फुलको बोटमा 
बारुलोले गुणलाउछ गाइको गोठमा 
तिमि फुला मा भमरा आउला बारुलो 
मनको खोकिलामा राख मेरो यो कुरो 
ए  काउली।।। 
नचिनी मान्छे आखा झिम्काउलि  , 
नचिनी मान्छे माया लाउलि
दुख पाउली 
ए काउली  
 नचिनी मान्छे आखा झिम्काउलि
 ए काउली 
 नचिनी मान्छे आखा झिम्काउलि

भमरालाई सुहाउछ फुलको बोटमा 
बारुलोले गुणलाउछ गाइको गोठमा 
नाफुला है तिमि मेरो होइनौ भमरा 
तिमि देख्दा मलाइ लाग्छ च्वास पारुला 
मा काउली 
म  काउलि 
नचिनी मान्छे नसोच आखा झिम्काउलि 
 नचिनी  मान्छे माया लाउलि
 दुख पाउली
मा काउली 
नचिनी मान्छे आखा झिम्काउलि 
मा काउली 
नचिनी मान्छे आखा झिम्काउलि
KAULI Song Lyrics by Hari Bansha Acharya

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: