×

Farkanna Hola फर्कन्न होला Lyrics by John Chamling Rai

जिन्दगी बेकमफुसे नै रचेछ
कहिले का त कहिले का
कहिले आफनो मन्छे
साधै को लागी तढा भाइदिन
त कहिले ताढा को मन्छे पानी
साधै को लागी आफनो भाईदिन

फर्कन्न होला आबा मा
गए पछी उठाइ तिरा
बुझ्छु ला धेराई नै
कहिले कहि समझी दिदा

जिन्दगी बेकमफुसे..
काहिले का कहिले का
छुट्नु छ थाहा नै थियो
मनाइ त हो नि

जानेरै कि नजानेरै
नाजीक भाइ दियाउ..
नछिनेको नदेखेको मन्छे नि
आफनै झै लाग्यो
तधा तधा लञ्चा की
समय ले का तनेरा
सब्दा हारु मा सुम्पाँछु
अतै आतेना भवन, भवन

जानेरै कि नजानेरै
नाजीक भाइ दियाउ
नछिनेको नदेखेको मन्छे नि
आफनै झै लाग्यो
फर्कन्न होला आबा मा
गए पछी उठाइ तिरा
बुझ्छु ला धेराई नै
कहिले कहि समझी दिदा

Post Comment

error: मिल्दैन मिल्दै मिल्दैन