×

Batuwa बटुवा Lyrics by Bidhya Tiwari

Hoo Haa haa haa Hmmm Hmmm
Jata Jata Pugchaa yo Bato
Batuwa ma
Yo hawa yo pani
Yo aakash Yo dharti Sanga
Jiwan Satuwa ma
Jata Herchu ma ranga dekchu
Tehi ranga le ma hunu lekhchu
Samaye sangai ma harauchu

Lali bihan godhuli saajh
Mutu majha
J chan ye sabai Heri Furununga
Ma chu aja

Hidi Rahun, nachodu ma yo mato
Chali rahos Kamana mero SatoYeti yeti yetai katia
Bachi rahun
Man bhari mutu Bhari Sachi rahun
Kaha Pugchu khoi kaslai khojchu
Jaha pugchau afaili bhetchu
Samaye sangai ma harauchu
Yo kholi Tirai Tira ma
Bhaye Pani Tirai Tir ma

Yeee Man bhayo Sitaloo
Yeee Man Bhayo Sitalo

Batuwa Lyrics by Bidhya Tiwari

Post Comment

error: मिल्दैन मिल्दै मिल्दैन