Timi aja bholi kina boldinau|तिमि आज भोलि किन बोल्दिनौ|

D Bm
तिमि आज भोलि किन बोल्दिनौ
Em Bm D
किन बोल्दिनौ माया लाउदिनौ
D Bm
तिमि आज भोलि किन हस्दिनौ
Em Bm D
किन हस्दिनौ प्रीति सठ्दिनौ
Em
[[भन किन तडपाउछौ
Em
धुरु धुरु रुवाउछौ ]]*2
D Bm
तर्किएर तिमि किन भागी हिडछौ
Em Bm D
किन भागी हिड्छौ मलाई सताउछौ
D Bm
तिमि आज भोलि किन बोल्दिनौ
Em Bm D
किन बोल्दिनौ माया लौदिनौ
D Bm
[[साहारा मेरो तिमिनै हौ सहयात्री बन्छु भन्थौ
Em D
सायद अब बिर्सी सक्यौ कि
D Bm
सपना को महल भित्र तिमि नै छौ राजकुमारी
Em D
मेरो माया बेर्थई भयो कि ]]*2
Em Em
[भनन किन तरसाउछौ  बेथा हरु बलजाउछौ  ]*2
D Bm
झर्कियारा तिमि किन दुनिया हसाऊछौ
Em Bm D
किन दुनिया हसाऊछौ मलाई रुवाउछौ
D Bm
तिमि आज भोलि किन बोल्दिनौ
Em Bm D
किन बोल्दिनौ माया लाउदिनौ
Em Em
भन किन तडपाउछौ धुरु धुरु रुवाउछौ
Em Em
भनन किन तरसाउछौ  बेथा हरु बलजाउछौ
D Bm
तर्किएर तिमि किन भागी हिडछौ
D Bm
किन भागी हिड्छौ मलाई सताउछौ
Em Bm D
किन बोल्दिनौ माया लाउदिनौ
D Bm
तिमि आज भोलि किन हस्दिनौ
Em Bm D
किन हस्दिनौ प्रीति सठ्दिनौ
D Bm
तिमि आज भोलि किन बोल्दिनौ
Em Bm D
किन बोल्दिनौ माया लाउदिनौ

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: