रतो रानी फूलेझाई साँझ मा

Bm…….A……Bm………….
रातो रानी फुले झैँ साझा मा  x 2
Bm……….A……Bm………
तिमि फ़ुल्यौ कलेजी मझ मा
Bm……………..
मान्न को रहर
A……….Bm………….A…………
कान्छीलाई घुमाउने काठमाडौँ सहर  x 2
A…………………………….Bm….
सिन्दुर दिउला पोते दिउला माया भाकेर
Bm………………………..A……………
चन्द्र जस्तो तिम्रो मुहार दिल मा राखेर  x 2
Bm..A………….Bm……..
मत आएँ मायालाई सम्झेर
Bm……….A……Bm……
माया लईडेउ तिम्रै हु भनेर
Bm……………..
मन को रहर
A………….Bm…………….A………..
कान्छी लाई घुमाउने काठमाडौँ सहर   x 2
Bm………..
रातो रानी
A………………………Bm…..
लालिगुरास  बनै भरि बनै रमाइलो
Bm……………………..A…………
तिमि पाए जिन्दगीमा मनै रमाइलो   x 2
Bm………A……..Bm….
मा त आको नौ दण्ड काटेर
Bm……………A…….Bm…..
कान्छी तिमीलाई मोटर मा राखेर
Bm……………….
मन को रहर
A………….Bm…………….A………..
कान्छी लाई घुमाउने काठमाडौँ सहर   x 2
Bm………
रातो रानी

 

 

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: