जब सन्ध्या हुन्छ | Jaba Sandhya Huncha

इंटरो:
| Am | F | Dm | E | x 2
| Am | C | Dm | F | x 2
| Am | F | Dm | E |
| Am | C | Dm | F |
| Am | x 3
E7
– End of Intro –

Bm               Gb               Gb7    Bm
मलाई दीसकेको दिल,  अरुलाई तिमि नबेच (x2)

Bm                    Gb              Gb7      D       Bm
मलाई अंगालो हाली सक्यौ, अरुलाई अंगालो नहाल अ अ अ
Bm                           Gb
( जब सन्ध्या हुन्छ, दिल मेरो घबराउछ
G              Gb                           Bm
तिम्रो मिलन को आशामा, अध्यारोले सताउछ ) x2

| G | F | Am | Dm | F | E |
| C | G | F | Am | Dm | F | E7 |

Bm               Gb      Gb7   Bm
दुइ दिन को जिन्दगि मा एकछिन को भेट … x2
Bm      Gb    Gb7      D       Bm
तर अमर रहोस हामी दुवै को प्रे e e म
Bm                           Gb
जब सन्ध्या हुन्छ, दिल मेरो घबराउछ
G              Gb                           Bm
तिम्रो मिलन को आशामा, अध्यारोले सताउछ

|Dm | F | Am | Am | x 2
| Dm | G | E | E7 |

Bm              Gb       Gb7         Bm
ओठ हासो को लागि हासो एकछिन को लागि  .. x2
Bm      Gb   Gb7       D         Bm
तर माया र प्रेम ति हुन् सधै को लागि e e
Bm                           Gb
जब सन्ध्या हुन्छ, दिल मेरो घबराउछ
G              Gb                           Bm
तिम्रो मिलन को आशामा, अध्यारोले सताउछ

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: