Gau gaau bata utha Lyrics and CHords | गाऊ गाऊ बाट उठ |

Movie : Balidan

D………………………Bm………………………….
Gau gau bata utha basti basti bata utha x 2
D……………Bm…….A…………D……..
yo desh ko muhar, ferna lai utha x 2
D……………………Bm……..A………………D….
haatma kalam hune haru, kalam liyera utha
D……………………Bm……..A……………..D……
baja bajauna janne haru baja liyera utha x 2
D………………………Bm…….A……………D…..
haatma aauzar hune haru, auzar liyera utha
D……………………..Bm………A…………D………..
saathma kehi nahune haru aawaz liyera utha x 2
D…………………Bm………..A…………….D……
jhilka jhilka balne haru, jwala bhayera utha
D………………..Bm…………A…………….D…….
deshka lagi ladne haru, ek jut bhayera utha x 2

NEPALI VERSION

गाऊ गाऊ बाट उठ बस्ति बस्ति बाट उठ
यो देश को मुहार,फेर्न लाई उठ
हातमा कलम हुने हरु,कलम लिएर उठ
बाजा बजाउन जान्ने हरु बाजा लिएर उठ
हातमा औजार हुने हरु, औजार लिएर उठ
साथमा केहि नहुनेहरु आवाज लिएर उठ
झिल्का झिल्का बाल्ने हरु,ज्वाला भएर उठ
देशका लागि लड्ने हरु,एक जुट भएर उठ

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: