×

Gau gaau bata utha Lyrics and CHords | गाऊ गाऊ बाट उठ |

Movie : Balidan

D………………………Bm………………………….
Gau gau bata utha basti basti bata utha x 2
D……………Bm…….A…………D……..
yo desh ko muhar, ferna lai utha x 2
D……………………Bm……..A………………D….
haatma kalam hune haru, kalam liyera utha
D……………………Bm……..A……………..D……
baja bajauna janne haru baja liyera utha x 2
D………………………Bm…….A……………D…..
haatma aauzar hune haru, auzar liyera utha
D……………………..Bm………A…………D………..
saathma kehi nahune haru aawaz liyera utha x 2
D…………………Bm………..A…………….D……
jhilka jhilka balne haru, jwala bhayera utha
D………………..Bm…………A…………….D…….
deshka lagi ladne haru, ek jut bhayera utha x 2

NEPALI VERSION

गाऊ गाऊ बाट उठ बस्ति बस्ति बाट उठ
यो देश को मुहार,फेर्न लाई उठ
हातमा कलम हुने हरु,कलम लिएर उठ
बाजा बजाउन जान्ने हरु बाजा लिएर उठ
हातमा औजार हुने हरु, औजार लिएर उठ
साथमा केहि नहुनेहरु आवाज लिएर उठ
झिल्का झिल्का बाल्ने हरु,ज्वाला भएर उठ
देशका लागि लड्ने हरु,एक जुट भएर उठ

Post Comment

error: मिल्दैन मिल्दै मिल्दैन