Suna katha euta geet|सुन कथा एउटा गीत|

Artist : Danny Denjongpa

Gm……………………….F…………………………
Suna katha euta geet, haar hoki mero jeet
F………………….Am………..F ………………….Gm…….
kasto saeno bandhi lyayo, bhana mero sano meet
F……..Gm……
maya basecha
Cm……..Gm……
mitteri saeno ma

Gm………..A#……………F………………………..
himal ko pani bhanda, chokho timro maya
Gm………….C………………..F………………Gm…
barkha ko badal bhanda, sheetal timro chaya
Gm………………….F…………………….
tyestai nai hola, timro ra mero geet
F…………………Am…………..F………………Gm……..
kasto saeno bandhi lyayo, bhana mero sano meet

F………Gm…..
maya basecha
Cm………Gm…..
mitteri saeno ma

Nepali Version:

सुन कथा एउटा गीत,हार होकी मेरो जीत
कस्तो साइनो बाँधी ल्यायो,भन मेरो सानो मीत
माया बसेछ
मित्तेरी साइनो मा
हिमाल को पनि भन्दा,चोखो तिम्रो माया
बर्खा को बादल भन्दा,शीतल तिम्रो छाया
त्येस्तै नै होला,तिम्रो र मेरो गीत
कस्तो साइनो बाँधी ल्यायो,भन मेरो सानो मीत
माया बसेछ
मित्तेरी साइनो मा

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: