×

Heeu bhanda chiso Lyrics Danny हिऊ भन्दा चिसो

हिऊ भन्दा चिसो
आगो भन्दा तातो

हिऊ भन्दा चिसो
आगो भन्दा तातो
तिम्रो हाम्रो साइनो रैछ रगत भन्दा रातो...2
हिऊ भन्दा चिसो

यो साइनो ले मुटु मा लै लै  गाडी सक्यो जारो....2
रात मा पनि दिन मा पनि आइरहनछ  झझल्को .... 2
आइरहनछ  झझल्को..

हिऊ भन्दा चिसो
आगो भन्दा तातो
तिम्रो हाम्रो साइनो रैछ रगत भन्दा रातो.... 2
हिऊ भन्दा चिसो

यो साइनोको सम्झना लै लै बसेछ आखैमा ...2
परि बाट गाऊला गीत प्रिती को भाकैमा ...2
प्रिती को भाकैमा

हिऊ भन्दा चिसो
आगो भन्दा तातो
तिम्रो हाम्रो साइनो रैछ रगत भन्दा रातो.... 2
हिऊ भन्दा चिसो

कन्चंजुन्गा  हिमाल लै लै दादा  परि  परि ...2
चार जात छत्तिस बर्न एउतै फुलबारी...2
एउतै फुलबारी

हिऊ भन्दा चिसो
आगो भन्दा तातो
तिम्रो हाम्रो साइनो रैछ रगत भन्दा रातो ...2
हिऊ भन्दा चिसो

Heu bhanda CHiso Chords

Cm
Hiu bhanda chiso

A#
Aago bhanda taato

Cm
Hiu bhanda chiso

A#
Aago bhanda taato

Gm D# A# Cm
Timro hamro saino raicha ragat bhanda raato

Gm D# A# Cm
Timro hamro saino raicha ragat bhanda raato

Cm
Hiu bhanda chiso

Cm
Yo saino le mutu ma lai lai gaadi sakyo jaaro

Cm
Yo saino le mutu ma lai lai gaadi sakyo jaaro

F D# Cm
Raat ma pani din ma pani airancha jhajhalko

F D# Cm
Raat ma pani din ma pani airancha jhajhalko

D# F Gm A# Cm (Strum once in each chord)
Airancha jhajhalko.

Cm
Hiu bhanda chiso

A#
Aago bhanda taato

Gm D# A# Cm
Timro hamro saino raicha ragat bhanda raato

Gm D# A# Cm
Timro hamro saino raicha ragat bhanda raato

Cm
Hiu bhanda chiso

Cm
Yo saino ko samjhana lai lai basecha akhaima

Cm
Yo saino ko samjhana lai lai basecha akhaima

F D# Cm
Pari bata gaula geeta priti ko bhakaima

F D# Cm
Pari bata gaula geeta priti ko bhakaima

D# F Gm A# Cm (Strum once in each chord)
Priti ko bhakaima…

Cm
Hiu bhanda chiso

A#
Aago bhanda taato

Gm D# A# Cm
Timro hamro saino raicha ragat bhanda raato

Gm D# A# Cm
Timro hamro saino raicha ragat bhanda raato

Cm
Hiu bhanda chiso

Cm
Kanchanjunga himal lai lai dada pari pari

Cm
Kanchanjunga himal lai lai dada pari pari

F D# Cm
Char jaata chattis barna eutai fulabari
F D# Cm
Char jaata chattis barna eutai fulabari
D# F Gm A# Cm (Strum once in each chord)
Eutai fulbari…

Cm
Hiu bhanda chiso

A#
Aago bhanda taato

Gm D# A# Cm
Timro hamro saino raicha ragat bhanda raato

Gm D# A# Cm
Timro hamro saino raicha ragat bhanda raato

Cm
Hiu bhanda chiso

Post Comment

error: मिल्दैन मिल्दै मिल्दैन