Heeu bhanda chiso|हिऊ भन्दा चिसो |

Cm
Hiu bhanda chiso

हिऊ भन्दा चिसो
A#
Aago bhanda taato

Cm
Hiu bhanda chiso

हिऊ भन्दा चिसो
A#
Aago bhanda taato

आगो भन्दा तातो
Gm D# A# Cm
Timro hamro saino raicha ragat bhanda raato

तिम्रो हाम्रो साइनो रैछ रगत भन्दा रातो
Gm D# A# Cm
Timro hamro saino raicha ragat bhanda raato

तिम्रो हाम्रो साइनो रैछ रगत भन्दा रातो
Cm
Hiu bhanda chiso

हिऊ भन्दा चिसो
Cm
Yo saino le mutu ma lai lai gaadi sakyo jaaro

यो साइनो ले मुटु मा लै लै  गाडी सक्यो जारो
Cm
Yo saino le mutu ma lai lai gaadi sakyo jaaro

यो साइनो ले मुटु मा लै लै  गाडी सक्यो जारो
F D# Cm
Raat ma pani din ma pani airancha jhajhalko

रात मा पनि दिन मा पनि आइरहनछ  झझल्को
F D# Cm
Raat ma pani din ma pani airancha jhajhalko

रात मा पनि दिन मा पनि आइरहनछ  झझल्को
D# F Gm A# Cm (Strum once in each chord)
Airancha jhajhalko.

आइरहनछ  झझल्को..

Cm
Hiu bhanda chiso

हिऊ भन्दा चिसो
A#
Aago bhanda taato

आगो भन्दा तातो
Gm D# A# Cm
Timro hamro saino raicha ragat bhanda raato

तिम्रो हाम्रो साइनो रैछ रगत भन्दा रातो
Gm D# A# Cm
Timro hamro saino raicha ragat bhanda raato

तिम्रो हाम्रो साइनो रैछ रगत भन्दा रातो
Cm
Hiu bhanda chiso

हिऊ भन्दा चिसो

Cm
Yo saino ko samjhana lai lai basecha akhaima

यो साइनो ले मुटु मा लै लै बसेछ आखैमा
Cm
Yo saino ko samjhana lai lai basecha akhaima

यो साइनो ले मुटु मा लै लै बसेछ आखैमा
F D# Cm
Pari bata gaula geeta priti ko bhakaima

परि बाट गुला गीत प्रिती को भाकैमा
F D# Cm
Pari bata gaula geeta priti ko bhakaima

परि बाट गुला गीत प्रिती को भाकैमा
D# F Gm A# Cm (Strum once in each chord)
Priti ko bhakaima…

Cm
Hiu bhanda chiso

हिऊ भन्दा चिसो
A#
Aago bhanda taato

आगो भन्दा तातो
Gm D# A# Cm
Timro hamro saino raicha ragat bhanda raato

तिम्रो हाम्रो साइनो रैछ रगत भन्दा रातो
Gm D# A# Cm
Timro hamro saino raicha ragat bhanda raato

तिम्रो हाम्रो साइनो रैछ रगत भन्दा रातो
Cm
Hiu bhanda chiso

हिऊ भन्दा चिसो

Cm
Kanchanjunga himal lai lai dada pari pari

कन्चंजुन्गा  हिमाल लै लाई दादा  परि  परि
Cm
Kanchanjunga himal lai lai dada pari pari

कन्चंजुन्गा  हिमाल लै लाई दादा  परि  परि
F D# Cm
Char jaata chattis barna eutai fulabari
चार जात छत्तिस बर्न एउतै फुलबारी
F D# Cm
Char jaata chattis barna eutai fulabari
चार जात छत्तिस बर्न एउतै फुलबारी
D# F Gm A# Cm (Strum once in each chord)
Eutai fulbari…

एउतै फुलबारी

Cm
Hiu bhanda chiso

हिऊ भन्दा चिसो
A#
Aago bhanda taato

आगो भन्दा तातो
Gm D# A# Cm
Timro hamro saino raicha ragat bhanda raato

तिम्रो हाम्रो साइनो रैछ रगत भन्दा रातो
Gm D# A# Cm
Timro hamro saino raicha ragat bhanda raato

तिम्रो हाम्रो साइनो रैछ रगत भन्दा रातो
Cm
Hiu bhanda chiso

हिऊ भन्दा चिसो

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: