×

Khadai nakhako|खादै नखाको|

Intro:
| E | C#m | B | C#m |
| A | B | E | E |

E A
Khadai nakhako bishle jiudai maryo
E A
Boldnai nabole ni baat lagyo
E A
Khadai nakhako bishle jiudai maryo
E A
Boldnai nabole ni baat lagyo

B E
Maan ko kura maanmai rakhda
B E
Chaati bhari betha bancha
B E
Yehi betha sadak majhma
B E
Sasto katha haso bancha
E A
Khadai nakhako bishle jiudai maryo

| E |

C#m B
Aasu khasayera maya ko bhik magda
A E
Ulto po daya payechu
C#m B
Sangi lai pir parda chita ma maa jalda
A E
Ulto po taali payechu
B E
Ulto po taali payechu
B E
Ulto po taali payechu
E A
Khadai nakhako bishle jiudai maryo

Solo 1:
| C#m | B | A | E |
| A | F#m | B | E |

E A
Hamro maya badnami ko chita
E A
Afai balyau ijjat ko chita
E A
Hamro maya badnami ko chita
E A
Afai balyau ijjat ko chita
B E
Maan ko kura maanmai rakhda
B E
Chaati bhari betha bancha
B E
Yehi betha sadak majhma
B E
Sasto katha haso bancha
E A
Khadai nakhako bishle jiudai maryo

| E |

C#m B
Sangi lai pir parda chita ma maa jalda
A E
Ulto po taali payechu
C#m B
Aasu khasayera maya ko bhik magda
A E
Ulto po daya payechu
A E
Ulto po daya payechu
A E
Ulto po daya payechu
E A
Khadai nakhako bishle jiudai maryo

Solo 2:
| B | A | F#m | B |
| C#m | B | E |

C#m B A
Khadai nakhako bishle jiudai maryo
C#m B A
Boldnai nabole ni baat lagyo
C#m B A
Khadai nakhako bishle jiudai maryo
C#m B A
Boldnai nabole ni baat lagyo…
Stop at E

NEPALI VERSION:

खादै नखाको विश्ले जिउदै मार्यो
बोल्द्नै नोबोले नि बात लग्यो
खादै नखाको विश्ले जिउदै मार्यो
बोल्द्नै नबोले नि बात लग्यो
मन को कुरा मनमै राख्दा
छाति भरि बेथा बन्छ
येही बेथा सडक माझमा
सस्तो कथा हासो बन्छ
खादै नखाको निश्ले जिउदै मार्यो
आसु खसाएर माया को भिक् माग्दा
उल्टो पो दया पाएछु
संगी लाई पिर पर्दा चिता मा म जल्दा
उल्टो पो तालि पाएछु
उल्टो पो तालि पाएछु
उल्टो पो तालि पाएछु
खादै नखाको निश्ले जिउदै मार्यो
हामो माया बदनामी को चिता
आफै बाल्यौ इज्जत को चिता
हाम्रो माया बदनामी को चिता
आफै बाल्यौ इज्जत को चिता
मन को कुरा मनमै राख्दा
छाती भरि बेथा बन्छ
येही बेथा सदै माझमा
सस्तो कथा हासो बन्छ
खादै नखाको विश्ले जिउदै मार्यो
संगी लाई पिर पर्दा चिता मा म जल्दा
उल्टो पो तालि पाएछु
आसु खसाएर माया को
उल्टो पो तालि पाएछु
उल्टो पो तालि पाएछु
उल्टो पो तालि पाएछु
खादै नखाको विश्ले जिउदै मार्यो
खादै नखाको विश्ले जिउदै मार्यो
बोल्द्नै नाबोलेनी बात लग्यो
खादै नखाको विश्ले जिउदै मार्यो
बोल्द्नै नाबोलेनी बात लग्यो

Post Comment

error: मिल्दैन मिल्दै मिल्दैन