×
pan ko pat

Pan ko Pat lyrics | पान को पात

हे..
बन पाखा बर्खाने चरी…. 2
कठै बरी आइपुग्यौ के गरि..
पान को पात..
माया तिमीलाई सम्झन्छु दिन को रात..
मर्श्याँग्दी शलल..
Fast
माया तिमीलाई सम्झन्छु दिन को रात..
मर्श्याँग्दी सलल…
बर्खाने चरी…. 2
कठै बरी आइपुग्यौ के गरि..
पान को पात..
माया तिमीलाई सम्झन्छु दिन को रात..
मर्श्याँग्दी सलल…

हे…
बन को घर, आशिना पानीलाई
बासना, खाना, वायेन हामीलाई
पान को पात…
माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात
मर्स्याङ्दी सलल…
Fast
माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात
मर्स्याङ्दी सलल…
आशिना पानीलाई…
बसना, खाना, भएन हामीलाई
पान को पात…
माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात
मर्स्याङ्दी सलल…
माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात
मर्स्याङ्दी सलल…

हे…
बन बन नडुल चारी…
निस्थुरी छन यो बनका शिकारी
पान को पात…
माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात
मर्स्याङ्दी सलल…
Fast
माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात
मर्स्याङ्दी सलल…
नडुला चारी…
निस्थुरी छन यो बनका शिकारी
पान को पात…
माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात
मर्स्याङ्दी सालाला…
माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात
मर्स्याङ्दी सलल…

हे…
कति घुमे यो बन मा शिकारी
हामीलाई कति लागदैन फिकरी
पान को पात…
माया तिमीलाई सम्झन्छु , दिनको रात
मर्स्याङ्दी सलल…
Fast
माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात
मर्स्याङ्दी सलल…
यो बन मा शिकारी…
हामीलाई कति लागदैन फिकरी
पान को पात…
माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात
मर्स्याङ्दी सलल…
माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात
मर्स्याङ्दी सलल…

हे…
चिचि चिरबिर नकरौ रातिमा
ड्याङ्गा बन्दूक पड्केला छातिमा
पान को पात…
माया तिम्लाई सम्झन्छु दिनको रात
मर्स्याङ्दी सलल…
Fast
माया तिम्लाई सम्झन्छु दिनको रात
मर्स्याङ्दी सलल…
नकरौ रातिमा…
ड्याङ्गा बन्दूक पड्केला छातिमा
पान को पात…
माया तिम्लाई सम्झन्छु दिनको रात
मर्स्याङ्दी सलल…
माया तिम्लाई सम्झन्छु दिनको रात
मर्स्याङ्दी सलल…

हे…
शिकारी दाइ न आउनु कुदेर
जौला हामी फुरुरु उडेर
पान को पात…
माया तिम्लाई सम्झन्छु दिनको रात
मर्स्याङ्दी सलल…
Fast
माया तिम्लाई सम्झन्छु दिनको रात
मर्स्याङ्दी सलल…
न आउनु कुदेर…
जाउला हामी फुरुरु उडेर
पान को पात…
माया तिम्लाई सम्झन्छु दिनको रात
मर्स्याङ्दी सलल…
माया तिम्लाई सम्झन्छु दिनको रात
मर्स्याङ्दी सलल…

ड्याङ्गा बन्दूक पड्केला छातिमा
पान को पात…
माया तिम्लाई सम्झन्छु दिनको रात
मर्स्याङ्दी सलल…
जाउला हामी फुरुरु उडेर
पान को पात…
माया तिम्लाई सम्झन्छु दिनको रात
मर्स्याङ्दी सलल…

Pan ko pat lyrics Bam Bahadur Karki

Post Comment

error: मिल्दैन मिल्दै मिल्दैन