Nira Jahile Risaune Lyrics and Chords

Singer : Kaliprasad Baskota
From Nepali Movie: Purano Dunga
Madal strumming : D U D D U

A…………………………..
निर जैले रिसाउनी, निर जैले रिसाउनि
A……………………………
निर कहिले होला माया सँग माया मिसाउनी

A…………………………..
निर जैले रिसाउनी, निर जैले रिसाउनि
A………………………………
निर कहिले होला माया सँग माया मिसाउनी

A…………………………
मै हुँँ फकाउनी सधै मै हुँ फकाउनी
A…………………………
मै हुँँ फकाउनी सधै मै हुँ फकाउनी

F#m………………………….C#m
आखुम् मै रिसाउदा माया पिरिम् कल्ले बाचाउनी

A……………………………
निर जैले रिसाउनी, निर जैले रिसाउनि
A…………………………….
निर कहिले होला माया सँग माया मिसाउनी

A…………………….
निर सेती बगर निर सेती बगर निर
A……………………….
मन परेको मायालु को माया नमार

A………………………
निर सेती बगर निर सेती बगर निर
A……………………….
मन परेको मायालु को माया नमार

A………………….
माया नमार निर माया नमार
A…………………
माया नमार निर माया नमार
F#m………………..C#m
मन् को भारी बोझ् हुँदा मै हुँ बिसाउनी

A…………………………..
निर जैले रिसाउनी, निर जैले रिसाउनि
A……………………………..
निर कहिले होला माया सँग माया मिसाउनी

A……………………….
मै हुँँ फकाउनी सधै मै हुँ फकाउनी
A………………………
मै हुँँ फकाउनी सधै मै हुँ फकाउनी

F#m……………………………C#m
आखुम् मै रिसाउदा माया पिरिम् कल्ले बाचाउनी

A……………………….
निर माया पिरती निर माया पिरती
A……………………..
चखेवा को जोडी जस्तो हाम्रो पिरती

A………………………….
निर जैले रिसाउनी, निर जैले रिसाउनि
A……………………………..
निर कहिले होला माया सँग माया मिसाउनी

****** END ******

Roman English Lyrics

Nira jaile risauni, nira jaile risauni
Nira kahile hola maya sanga maya misauni
Nira jaile risauni, nira jaile risauni
Nira kahile hola maya sanga maya misauni

Mai hun fakauni sadhai mai hu fakauni
Mai hun fakauni sadhai mai hu fakauni
Aakhum mai risauda maya perem kalle bachauni
Nira jaile risauni, nira jaile risauni
Nira kahile hola maya sanga maya misauni

Nira seti bagara nira seti bagara nira
Man pareko mayalu ko maya namara
Nira seti bagara nira seti bagara nira
Man pareko mayalu ko maya namara
Nira maya namara nira maya namara
Maya namara nira maya namara
Maan ko vari bojh huda mai hu bisauni
Nira jaile risauni, nira jaile risauni
Nira kahile hola maya sanga maya misauni

Mai hun fakauni sadhai mai hu fakauni
Mai hun fakauni sadhai mai hu fakauni
Mai risauda k po hola maya pirati
Nira maya pirati nira maya pirati
Chakhewa ko jodi jasto hamro pirati
Nira jaile risauni, nira jaile risauni
Nira kahile hola maya sanga maya misauni

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: