Jahan Timi Tyaha Ma : Lyrics / Swaroop Raj Acharya

(जहाँ तिमी त्यहाँ म हुन नपाउँदा )२ 

तिमी रुदाँ तिमीसँगै रुन नपाउँदा 

(माया बोक्ने मुटु नै काटे जस्तो भो 

मैले टेक्ने धर्ति नै फाटे जस्तो भो )२ 

मैले टेक्ने धर्ति नै फाटे जस्तो भो… 
(के छ तिमीलाई कस्तो छ बुझ्न नपाउँदा 

तिम्रो आँशु मेरो हातले पुछ्न नपाउँदा )२ 

(दैवले नै ठुलो खेल )२ खेले जस्तो भो 

आधी मात्र बिष पिएर ढले जस्तो भो 

माया बोक्ने मुटु नै काटे जस्तो भो 

मैले टेक्ने धर्ति नै फाटे जस्तो भो 

मैले टेक्ने धर्ति नै फाटे जस्तो भो… 
(मन परेको फुल टिपेर उन्न नपाउँदा 

तिमी मेरै हौ भनेर चुन्न नपाउँदा )२ 

(देउता बोल्ने मन्दिर कहाँ छ )२ खोज्न मन लाछ 

कुन जनममा के पाप गरें सोध्न मन लाछ 

माया बोक्ने मुटु नै काटे जस्तो भो 

मैले टेक्ने धर्ति नै फाटे जस्तो भो 

मैले टेक्ने धर्ति नै फाटे जस्तो भो… 
जहाँ तिमी त्यहाँ म हुन नपाउँदा 

तिमी रुदाँ तिमीसँगै रुन नपाउँदा 

(माया बोक्ने मुटु नै काटे जस्तो भो 

मैले टेक्ने धर्ति नै फाटे जस्तो भो )२ 

मैले टेक्ने धर्ति नै फाटे जस्तो भो…

Album: Taranga

Singer: Swaroop Raj Achary

Lyrics: Lilu Gurung

Music: b.b.anuragi

audio: Rachana Sangeet

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: