Paicho Tiramla पैचो तिरम्ला lyrics / Shanti Shree Pariyar | Netra Bhandari

पैचो तिरौला
ओ कान्छी पैचो तिरौला
अरु मलाइ पुग्याछ करिब
पिरतीमा भाको छु गरिब
(धान कुटे सिरौला
देउ न माया पैचो तिरौला )२
ओ कान्छी देउ देउ न माया पैचो तिरौला
चाहानेको खुब लामो सुची छ
तर मलाइ तिमीमै रुचि छ
(धान कुटे सिरौला
देउ न माया पैचो तिरौला )२
ओ कान्छा देउ देउ न माया पैचो तिरौला
हेर न मा दुब्लाउदै गाको छु
थालखाउकि भाताखाउ झैँ भाको छु
धान कुटे सिरौला
देउ न माया पैचो तिरौला
दुब्लाउदै गाको छु
थालखाउकि भाताखाउ झैँ भाको छु
(धान कुटे सिरौला
देउ न माया पैचो तिरौला )२
ओ कान्छी देउ देउ न माया पैचो तिरौला
मिठो बोलि लगाएउ मोहनी
मोहनीले गर्छकी बोहनी
धान कुटे सिरौला
देउ न माया पैचो तिरौला
लगाएउ मोहनी
मोहनीले गर्छकी बोहनी
धान कुटे सिरौला
देउ न माया पैचो तिरौला
धान कुटे सिरौला
देउ न माया पैचो तिरौला
ओ कान्छा देउ देउ न माया पैचो तिरौला
तिम्ले माया गरिदेउ कबल
दिउला मैले थपेर डबल
धान कुटे सिरौला देउन माया पैचो तिरौला
गरिदेउ कबल
दिउला मैले थपेर डबल
(धान कुटे सिरौला देउन माया पैचो तिरौला)२
ओ कान्छी देउ देउ न माया पैचो तिरौला
रंगभरी मायालु रंगमा
सजाइदेउ इ अंग अंगमा
धान कुटे सिरौला देउन माया पैचो तिरौला
मायालु रंगमा
सजाइदेउ इ अंग अंगमा
(धान कुटे सिरौला
देउ न माया पैचो तिरौला )२
ओ कान्छा देउ देउ न माया पैचो तिरौला
हुन् देउ दाया मै बाया मै
चारै धाम घुमौली मायामै
धान कुटे सिरौला देउन माया पैचो तिरौला
दाया मै बाया मै
चारै धाम घुमौली मायामै
(धान कुटे सिरौला देउन माया पैचो तिरौला)२
ओ कान्छी देउ देउ न माया पैचो तिरौला
आखाबाट सपनी लैजाउ
आउमाबाट मपनि लैजाउ
धान कुटे सिरौला देउन माया पैचो तिरौला
सपनी लैजाउ
आउमाबाट मपनि लैजाउ
(धान कुटे सिरौला देउन माया पैचो तिरौला)२
ओ कान्छा देउ देउ न माया पैचो तिरौला
त्याहा मर्छ खोलिको जागर
जहानिरा भेटिन्छ सागर
धान कुटे सिरौला देउन माया पैचो तिरौला
खोलिको जागर
जहानिरा भेटिन्छ सागर
(धान कुटे सिरौला देउन माया पैचो तिरौला)२
ओ कान्छी देउ देउ न माया पैचो तिरौला
डरलाई आफै डराउन देउ सानु
तिमि भित्रै हराउन देउसानु
धान कुटे सिरौला देउन माया पैचो तिरौला
डराउन देउ सानु
तिमि भित्रै हराउन देउसानु
(धान कुटे सिरौला देउन माया पैचो तिरौला)२
ओ कान्छा देउ देउ न माया पैचो तिरौला

#NetraBhandari #shantishreepariyar #BinodShrestha

♬ Song:-
Paicho Tiramla
(पैचो तिरम्ला)

♬ Vocal:-
Shanti Shree Pariyar
Netra Bhandari

♬ Lyrics:-
Pralhad Subedi

♬ Music:-
Netra Bhandari

♬ Music Arranger:-
Kamal Saurag

♬ Mixing | Mastering:-
Kumar Rana
♬ Studio:-
Maruni

♪ Audio | Video:-
Smita Sneha Entertainment
+977-9803701266


🎬️ Video Credits:-

🎬️ Producer:-
Rajendra Khatri

🎬️ Director:-
Smriti Timilsina “Guruaama”

🎬️ Cast:-
Binod Shrestha
Parbati Pun Magar

🎥 Cinematographer:-
Rajesh Ghimire

🎬️ MUA:-
Sarita Magar

🎬️ Edit/Color:-
Prabin Bhatta

🎬️ Post Production:-
Guruaama Films

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: