×

SALKO PATA TAPARI Lyrics / Astha Raut

सालको पात टपरी गाँसेर
जुनी बिताउ सँग-सँगै हाँसेर
माछी जालैमा,,,,
सालको पात टपरी गाँसेर, गाँसेर
गाँसेर, गाँसेर, गाँसेर, गाँसेर
जुनी बिताउ सँग-सँगै हाँसेर
माछी जालैमा…

लालीगुराँस फुल फुल्यो बन भरि
तिम्रै माया छ मेरो मन भरि
माछी जालैमा…
लालीगुराँस फुल फुल्यो बन भरि
(बन भरि, बन भरि, बन भरि,
बन भरि, बन भरि, बन भरि )
तिम्रै माया छ मेरो मन भरि
माछी जालैमा…
(माछी जालैमा, माछी जालैमा,
माछी जालैमा, माछी जालैमा)

ढकमक फुलेको चमेली
को होला त्यो मलाई सुसेली
माछी जालैमा…
ढकमक फुलेको चमेली
को होला त्यो मलाई सुसेली
माछी जालैमा..
सालको पात टपरी गाँसेर
जुनी बिताउ सँग-सँगै हाँसेर
माछी जालैमा, माछी जालैमा…

सेतो हिमाल क्या राम्रो हाँसेको
तिमीलाई नै हो यो जुनी साचेको
माछी जालैमा..
सेतो हिमाल क्या राम्रो हाँसेको
तिमीलाई नै हो यो जुनी साचेको
माछी जालैमा….

सालको पात टपरी गाँसेर
जुनी बिताउ सँग-सँगै हाँसेर
माछी जालैमा…
लालीगुराँस फुल फुल्यो बन भरि
तिम्रै माया छ मेरो मन भरि
माछी जालैमा..

ढकमक फुलेको चमेली
को होला त्यो मलाई सुसेली
माछी जालैमा…
सालको पात टपरी गाँसेर
जुनी बिताउ सँग-सँगै हाँसेर
माछी जालैमा…
सेतो हिमाल क्या राम्रो हाँसेको
तिमीलाई नै हो यो जुनी साचेको
माछी जालैमा…

सालको पात टपरी गाँसेर
जुनी बिताउ सँग-सँगै हाँसेर
माछी जालैमा…
सालको पात टपरी गाँसेर
जुनी बिताउ सँग-सँगै हाँसेर
माछी जालैमा…
(माछी जालैमा, माछी जालैमा,
माछी जालैमा, माछी जालैमा)

Post Comment

error: मिल्दैन मिल्दै मिल्दैन