×

Katta Handinchhu Eleena Chauhan Lyrics

बेला बेला चुप्पा गर
मन को माया फुक्का गर
मान दिनिलाई मान दिन्छु सान दिनिलाई सान दिन्छु 
तिमीले धोखा दियौ भने माकसम
कट्टा हान्दिन्छु मैले कट्टा हान्दिन्छु ... x३

इन्स्पेक्टर असई सँग,
डराउदिन कसै सँग

मान दिनिलाई मान दिन्छु सान दिनिलाई सान दिन्छु 
तिमीले धोखा दियौ भने माकसम
कट्टा हान्दिन्छु मैले कट्टा हान्दिन्छु ... x३

कि त मर्छु कि त मार्छु
तिमीलाई यसै काहाँ छाड्छु

मान दिनिलाई मान दिन्छु सान दिनिलाई सान दिन्छु 
तिमीले धोखा दियौ भने माकसम
कट्टा हान्दिन्छु मैले कट्टा हान्दिन्छु ... x३

मैच्याङ ओइ मैच्याङ
म त तिम्रै हो नि मैच्याङ

रक्सी चुरोट चाख्न पाउनौ
बाहिर केटि राख्न पाउनौ

मान दिनिलाई मान दिन्छु सान दिनिलाई सान दिन्छु 
तिमीले धोखा दियौ भने माकसम
कट्टा हान्दिन्छु मैले कट्टा हान्दिन्छु ... x३

जले रुमाल पर पर
बैंस मेरो लर वर

मान दिनिलाई मान दिन्छु सान दिनिलाई सान दिन्छु 
तिमीले धोखा दियौ भने माकसम
कट्टा हान्दिन्छु मैले कट्टा हान्दिन्छु ... x३

मैच्याङ ओइ मैच्याङ
म त तिम्रै हो नि मैच्याङ

Belaa Belaa Chuppaa Gara
Man Ko Maaya Fukkaa Gara
Maan Dinchu Saan Dini Lai Saan Dinchu
Timile Dhokha Diyau Bhane Maa Kassam
Katta Haandunchu Maile Katta Haandinchu….. x3

Inspector Assai Sanga,
Daraudina Kasai Sangaa
Maan Dinchu Saan Dini Lai Saan Dinchu
Timile Dhokha Diyau Bhane Maa Kassam
Katta Haandunchu Maile Katta Haandinchu….. x3

Ki ta marchu Ki ta maarchu
Timilai Yesai Kaahaa Chaadchu
Maan Dinchu Saan Dini Lai Saan Dinchu
Timile Dhokha Diyau Bhane Maa Kassam
Katta Haandunchu Maile Katta Haandinchu….. x3

Maichyang oi Maichyang
Ma ta timrai ho ni Maichyang

Rakshi Churot Chaakhna paaunau
Bahira Kt rakhna Paaunau
Maan Dinchu Saan Dini Lai Saan Dinchu
Timile Dhokha Diyau Bhane Maa Kassam
Katta Haandunchu Maile Katta Haandinchu….. x3

Jale Rumal Para Para
Baisa Mero Lara wara
Maan Dinchu Saan Dini Lai Saan Dinchu
Timile Dhokha Diyau Bhane Maa Kassam
Katta Haandunchu Maile Katta Haandinchu….. x3

Maichyang oi Maichyang
Ma ta timrai ho ni Maichyang

Post Comment

error: मिल्दैन मिल्दै मिल्दैन