Manka sabai bojh haru |Robin Sharma

A E

A F#m A

Manka sabai bojh haru
Bisai deu na binti)x2
(Risauda jhanai ramri)x2
Risauda deu na binti

गुलाबी ती गाला भरी अझ लाली छावोस
आखा भरी जबानी को नासा सालबलावोस
गुलाबी ती गाला भरी अझ लाली छावोस
आखा भरी जबानी को नासा सालबलावोस

आँखा मौन ओठ हरु चलाई देउ न बिन्ति
आँखा मौन ओठ हरु चलाई देउ न बिन्ति
रिसाउ दा झनै राम्री रिशाई देउ न बिन्ति

बदलु ति केस हरु हिमाल मा छर्दै
हृदये मा पुग्चेउ तिमि भिरा आखा तर्दै ( दुइ)
बदलु ति केस हरु हिमाल मा छर्दै
हृदये मा पुग्चेउ तिमि भिरा आखा तर्दै (ठुलो सोर मा)
एस्तो कला मलाई पनि सिकाई देउ न बिन्ति
रिसाउ दा झनै राम्री रिशाई देउ न बिन्ति

Manka sabai bojh haru
Bisai deu na binti)x2
(Risauda jhanai ramri)x2
Risauda deu na binti

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: