Timilai Achel Kaha Bhetu

Prem Dhoj Pradhan | तिमिलाइ अचेल कहॉ भेटुँ

तिमिलाइ अचेल कहॉ भेटुँ
पहरामा भेटुँ या,छहरामा भेटुँ

तिमिलाइ अचेल कहॉ भेटुँ
पहरामा भेटुँ या,छहरामा भेटुँ
कि दिल हर्ने त्यो फुलको लहरामा भेटुँ
तिमिलाइ अचेल कहॉ भेटुँ

नभेटुँ कतै यो मनमा हलचल
नदेखुँ कतै निदँमा खलबल
नभेटुँ कतै यो मनमा हलचल
नदेखुँ कतै निदँमा खलबल
दुबैको तिर्खा कहाँनिर मेटुँ
अघाउंजेल हेर्न दोबाटोमा भेटुँ
तिमिलाइ अचेल कहॉ भेटुँ

अधरमा फुल्ने गित हौ तिमि
नजरमा भुल्ने प्रित हौ तिमि
अधरमा फुल्ने गित हौ तिमि
नजरमा भुल्ने प्रित हौ तिमि
तिमिलाइ मिठो धून म सुनाउँ

तिमिलाइ उज्यालो हिउँमा देखुँ
तिमिलाइ अचेल कहॉ भेटुँ
तिमिलाइ अचेल कहॉ भेटुँ
पहरामा भेटुँ या,छहरामा भेटुँ
कि दिल हर्ने त्यो फुलको लहरामा भेटुँ

तिमिलाइ अचेल कहॉ भेटुँ
पहरामा भेटुँ या,छहरामा भेटुँ

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: