×

Hamri Aama Sarai nai Bathi Hari Bansa Acharya Lyrics

Hamri Aama Sarai nai Bathi Lyrics by Hari Bansa Acharya

Hamri aama sarai nai baathi chhan
Chamal sita pitho po sati chhan
Hamro babu sarai nai chalakha
Ghar bechera haath pare bish lakha
Bish lakha le bish maina moj garyo
Bihe, pasni bartaman bhoj garyo
Bish lakha le bish maina moj garyo
Bihe, pasni bartaman bhoj garyo
Hamri aama sarai nai baathi chhan
Chamal sita pitho po sati chhan

Hamro baje kathmandu basinda
Saya muri dhan bharthe salinda
Hajurma le chandi mur ganera
Jod din jamin santan lai bhanera
Hajur bau ko tyo bigna sampati
Bau le bechde nati ko yo gati
Hajur bau ko tyo bigna sampati
Bau le bechde nati ko yo gati

Hamri aama sarai nai baathi chhan
Chamal sita pitho po sati chhan

Maila ba le naam phere Michaela
Jagga bechi motara cycle
Michael aama pari chhin khandani
Kharchha dherai kei chhaina amdani
Hong Kong ghumchan dui jana dampati
Bechi bechi purkhauli sampati
Hong Kong ghumchan dui jana dampati
Bechi bechi purkhauli sampati
Hamri aama sarai nai baathi chhan
Chamal sita pitho po sati chhan

Ma chaain bich ko kanchha ba jetha chan
Chaubish barse aallare keta chan
Bihanai dekhi nasha ko khoji ma
Jagga bechya paisa chha goji ma
Mukha phulyo sisi ko whisky le
Paisa jati khaidiye boksi le
Mukha phulyo sisi ko whisky le
Paisa jati khaidiyo boksi le
Hamri aama sarai nai baathi chhan
Chamal sita pitho po sati chhan

Bahunna ghussa tirpana thakkara
Maile pani khub pachhu hundara
Kama khojda dekhina sodesh ma
Rina katey jana lai bidesh me
Passport ma jali chhap laidiyo
Ek lakh rupya beman le khaidiyo
Passport ma jali chhap laidiyo
Ek lakh rupya beman le khaidiyo

Hamri aama sarai nai baathi chhan
Chamal sita pitho po sati chhan
Hamro babu sarai nai chalakha
Ghar bechera haath pare bish lakha

Hamri aama sarai nai baathi chhan
Chamal sita pitho po sati chhan
Hamro babu sarai nai chalakha
Ghar bechera haath pare bish lakha
vocal , lyrics & music : HARI BANSA ACHARYA

Post Comment

error: मिल्दैन मिल्दै मिल्दैन